GEMENSAM UPPHANDLING AV EL FÖR MEDLEMMAR I VÄRBY VILLASTAD

Vårt elavtal med Göteborg Energi löper ut 2019-06-30. Detta treåriga avtal har varit en god affär för oss Barabor och vi har förhoppning om att nästa period också ska vara lönsam. Så här jobbar vi: När vi fått in tillräckligt många intresseanmälningar, gör vi en förfrågan till ett urval intressanta leverantörer och väljer den som har lämnat det mest förmånliga erbjudandet. Vi skickar därefter en lista på dem som anmält intresse till den valda leverantören. Denna kommer sedan att skicka ett förslag på kontrakt till er intressenter.

Intresse

Du som är intresserad kan anmäla dig genom att skicka ett e-postmeddelande med rubriken upphandling el till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen och ange namn, adress samt beräknad årsförbrukning i kWh. Om du inte har tillgång till dator, kan du lämna in talongen nedan till Fredrik Nordholm Klottistelgatan 9 eller Bengt Olsson Beckasingatan 2. Vi behöver informationen senast den 31 mars. Utan er anmälan får ni inget erbjudande. Ju större mängd el vi köper, ju bättre pris bör vi få.

För Värby Villastad
Fredrik Nordholm

https://drive.google.com/open?id=1whWCM7QqeFKTrh8WDvrH6Tl5Glw1teWw

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

eller klicka på länken här: http://www.probara.se/

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

"Vår Gatu- och parkenhet arbetar dagligen med att göra Svedala till en ännu mer attraktiv kommun. Vi arbetar fram för allt med utemiljöer som du möter i din vardag. Vårt främsta mål är att Svedala kommun ska vara en vacker, säker och ren kommun att bo i. Här kan du läsa om projekt som vi utvecklar under 2019.

Vi bygger om fontänen på Stortorget i Svedala under våren. Fontänen blir en levande källa och vi inramar den med en granitkant som även fungerar som sittbänk. De tre stora stenarna, "De tre vise männen", flyttar vi till ytan utanför fontänen vid sidan av själva dammen.

Utvecklar Dubbeldammarna och gröningen i Bara

Vi tillför nya element vid Dubbeldammarna i Bara som ökar känslan av stadspark och rekreation i en miljö som erbjuder något speciellt året runt.

Vi utvecklar ytterligare grönytor vid gröningen med olika aktivitetsmöjligheter. Fokus ligger på att skapa rörelse och aktivitet på platsen. Redan befintliga aktiviteter såsom discgolf, pulkabacke och lekplats fortsätter vi att utveckla.

Vi anlägger följande vid Dubbeldammarna och gröningen:

Utegym

Springvatten

Flytande våtmarker

Effektbelysning samt förbättrad funktionsbelysning (inklusive julbelysning som dekoration)

Olika sorters blommande planteringar samt plantering av träd

Olika typer av sittplatser

Vi utökar också den befintliga temalekplatsen vid Dubbeldammanra och bygger om gröningens lekplats med tema och fokus på aktivitet och rörelse.

Lekplatser i Bara

Vi tar bort träden vid lekplatsen på Murgrönegränd i Bara som är i dåligt skick och planterar nya.

Vi river lekplatsen vid Joachim Becks gata i Bara. Där tar vi även bort buskaget intill fastigheterna. Ytan gör vi om till gräsmatta med inslag av träd och blommande vårlök.

Lekplatser i Svedala

Lekplatsen vid Enskiftevägen i Svedala får nya lekredskap som kompletterar den befintliga leken.

Lekplatsen vid Körsbärsgatan i Svedala får ny lekutrustning och beläggning. Temat för lekplatsen blir Pokémon. Vi ersätter det intilliggande buskaget med gräsyta.

Lekplats i Skabersjö

Vi gör en mindre upprustning av lekplatsen i Skabersjö.

Utvecklar det gröna i Svedala

I området Sockerbruket i Svedala upprustar vi en del buskage och gör de mer lättskötta och estetiskt finare. Vi ser också över buskagen på södra sidan av Citrongatan, Mandaringatan och Pomeransgatan i Svedala.

Utvecklar det gröna i Bara

Vi tar bort buskagen på Tårpilsgränd, Korgpilsgränd, Knäckepilsgränd, Fontänpilsgränd och Daggpilsgränd i Bara. Ytorna ersätter vi med gräsmatta, ett fåtal trädplanteringar samt inslag av vårlök.

Där Banstigen möter Banvägen i Bara gör vi om ytan till en trevlig mötespunkt och sätter in trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister.

Vid Banstigens apelfyrkanter i Bara tar vi bort träd och buskar. Större delarna av ytorna blir istället gräs. Vi planterar några enstaka träd för att få känslan av park.

Utvecklar det gröna i Klågerup

I slutet av Vångavägen i Klågerup tar vi bort buskage och ersätter med annan mindre vegetation.

Nya cykelvägar

Vi bygger gång- och cykelvägar längs Pilgatan, Floragatan, Parkgatan samt del av Åbjörngatan i Svedala tätort för att koppla samman de gång- och cykelvägar mot centrum. I samband med detta bygger vi trafiksäkerhetshöjande åtgärder över Långgatan och Almgatan.

Vi bygger gång- och cykelvägar längs Malmövägen från Möllebergavägen i Bara fram till församlingshemmet, med mindre gång- och cykelvägar kopplade till Aspgatan och Ekgatan.

Utvecklar dagvattenlösningar

Plommongatan i Svedala

Här samlar det sig ofta en större mängd vatten och det vill vi minska genom att göra en lågpunkt på grönytan. Det gör att större mängder vatten kan samlas innan det riskerar att skada intilliggande infrastruktur.

Hallongatan i Svedala

Här är en stor grönyta som vi utvecklar och leder in dagvatten på för fördröjning. Detta för att minska påverkan på omgivande infrastruktur vid kraftiga regn. Vi planterar träd för struktur och ytterligare dagvattenhantering.

Midsommarängen i Klågerup

Vi skapar en lågpunkt för vatten att samlas i och leder ut"

Från Svedala kommuns hemsida:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Rökfyllt, spännande, roligt och väldigt högt.
Intresset för att besöka Svedalas räddningstjänst var stort när verksamheten tillsammans med ungdomsbrandkåren höll öppet hus.

– Jättehögt och lite läskigt. När man är så högt upp är man jättelångt borta, sa Elias efter att han och mamma Linda Lemheden tagit en tur upp i räddningskorgen tillsammans med brandmästare Arly Jensen som höll i spakarna 20 meter upp i luften.
Med hjälp av framför allt Svedalas ungdomsbrandkår fick sportlovslediga barn och unga prova på att släcka eld med brandfilt liksom att hantera de tunga slangarna med vatten.
– Det här är ett bra tillfälle att visa upp vår verksamhet. Det är många som hör av sig och vill komma på studiebesök och då är det här ett bra sätt att ta emot de som vill, säger brandmästare Torgny Althin och får medhåll av brandman Ola Göransson:
– Brandkåren har ett gott rykte och det gäller att upprätthålla det. Det här är ett sätt, sa han som under öppethållandet bland annat tog med besökare in i ett rökfyllt rum för att visa på hur det kan vara när olyckan är framme.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svedala kommun kommer att utföra ledningsarbete i anslutning till exploateringsområde Bara backar. Cykelvägen väster om Bara, i höjd med tunneln under Idrottsgatan fram till Bjärshögsvägen, kommer att stängas av från den 18 februari till den 18 mars.

Cykelvägen kommer ledas om in på det nybyggda bostadsområdet norr om cykelvägen. Var god följ anvisningar på plats.

Från Svedala kommuns hemsida

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Politikerna i kommunstyrelsen anser inte att pengarna ur Emilia Perssons donation används felaktigt i samband med att Solgården målats om och köpt in nya möbler.

Äldreboendet Solgården i Klågerup målades om och det köptes in nya möbler för ärvda fondpengar avsedda för trivselhöjande åtgärder.

I en motion som nu varit uppe i kommunstyrelsen kräver Ingrid Pedersen (SD) att pengarna ska återbetalas eftersom underhåll och inventarier ska bekostas av kommunen.

Men precis som socialnämnden anser nu kommunstyrelsen att de 124 580 kronor som använts till att måla om och köpa in nya möbler till Solgården i Klågerup inte ska återbetalas till fonden.

Ingrid Pedersen anser att de öronmärkta trivselpengar efter att Emilia Persson, som bodde på Solgården fram till att hon dog 1991 då hon testamentera närmare 440 000 kronor till boendet, används felaktigt. Det då hon i testamentet skrev att ”Medlen ska disponeras av föreståndaren på Solgården för patienters och personals trevnad.”

Tidigare har pengarna använts till att köpa in en parcykel, en finservis, nya trädgårdsmöbler och att arrangera litet extra festligheter. Alla fondpengarna, totalt 406 350 kronor, överfördes till boendet 2017 för att disponeras av enhetschefen och det är efter överföringen som upprustningen av de äldres miljö gjorts.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

En avgrävd fiberkabel lade under torsdagen och in på fredagen ner Telenors nät i hela Svedala.

Men oron för att invånare med hemtjänst, elektroniska nycklar och trygghetslarm skulle stå utan kontakt är obefogad.

Att hemtjänsten inte skulle nå sina kunder eller att de äldre inte kan larma om hjälp när det är störningar i telenätet stämmer inte enligt Ingegerd Eriksson, enhetschef hemtjänst Svedala väster samt servicegruppen och nattpatrullen.

– Om ett telebolag har störning och tekniken kopplas ner så har vi dubbla roamingkort för trygghetslarmen. Det är just för att korten ska gå in för varandra om ett av dem inte fungerar, berättar Ingegerd Eriksson.

Även larmtelefon som hemtjänstpersonalen använder är utrustad med både Telia och Telenorkort för att säkra upp vid en eventuell driftstörning.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

VÄRBY VILLASTAD

Intresseförening för boende i Bara. Medlemsavgift 60 kr per hushåll. Bankgiro 335-8108

Hemsida: Baraportalen.com, Värby Villastad.

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara de boendes intresse.

Villaföreningen har fler än 500 medlemmar (hushåll, ca 1800 personer) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

 

Region Skåne

Regional Utvecklingsnämnd 2019-01-15

291 89 Kristianstad

Standardhöjning av väg 841, delen Bara - Kölnans fritidsby

 

Under 2009 tog Värby Villastad kontakt med Trafikverket med förslag till förbättring av

väg 841 på rubricerad delsträcka. Ett flertal utredningar genomfördes. Den senaste slutfördes

under hösten 2013 med representanter från Trafikverket, Svedala kommun, Malmö kommun, Länsstyrelsens konsultgrupp, Värby Villastad m.fl. Gruppen enades om ett slutresultat, som redovisades i en åtgärdsvalstudie. Finansieringen återstod dock.

 

Hälften av aktuell vägsträcka ligger i Malmö kommun och hälften i Svedala kommun.

Det är klart olämpligt att dela vägsträckan på två huvudmän, eftersom kommungränsen går mitt på bron över Segeå. Huvudmännen måste enas!

Malmö kommun har framfört att ett fåtal malmöbor använder vägsträckan.

 

Vägförbättringen har tidigare redovisats i Regionens RTI-plan, men i den nya planen finns inte väg 841 med. Trots att det byggs mycket både i Klågerup och Bara och att Malmö kommun utvecklar Torups friluftsområde, verkar uppfattningen vara att trafiken inte ska öka.

Beklagligt är att offentliga organisationer har lagt mycket pengar på utredningen om väg 841. Alla parter var överens om behov och åtgärder. Har denna utredning fallit i glömska?

 

Med vänlig hälsning

 

Bengt Ohlsson

Ordf.

Beckasingatan 2

233 64 Bara

040-447327, e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ventilbyte2019

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tavlor målade i acryl o olja.

Om önskemål finns kan en personlig tavla målas.

Öppet alla dagar under dagtid.

Hjärtligt välkomna

Bengt Savhed.

Bengt 1Bengt 2

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sida 11 av 154

11
Annons
Annons

Login