Att Bara härad har fått sitt namn efter häradens centralort, kyrkbyn och socknen Bara. Bynamnet är en bildning till adjektivet bar med syftning på en naken,skogslös plats. Förr framstod Bara by som "bar" i förhållande till skogen som omgav den på tre sidor: i söder fanns Torups skogar, i öster en skog mellan Bara o Vinninge byar, och i norr var den backiga terrängen att döma av gamla ortnamn också skogsbevuxen.
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image

Enligt Skånskan så har förskolan Hattstugan återigen utsatts för skadegörelse. Senaste helgen så hade ett ungdomsgäng återigen varit inne på området och denna gång brutit sig in i redskapsboden. Enligt Skånskan hade man slängt ut barnvagnar, pulkor och leksaker - därefter dragit in ett träbord och använt boden som "värmestuga".

Enligt personalen på förskolan så är det i stort sett en del av morgonrutinen på måndagar att städa upp efter ungdomarnas helgfester och regelbundna vandaliseringar inne på området.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image 

Under hösten arbetar Gatu- och parkenheten med att förbättra utemiljön för barnen på Värby förskola i Bara. Samtidigt får Fåraborgs lekplats nya gungdjur och annat skoj. Arbetet beräknas vara färdigt till årsskiftet.

Fåraborgs lekplats 
Ny gungställning, nya gungdjur och ny sandlåda. Ett av buskagen görs om och det anläggs en ny mindre perennrabatt. Temat för denna lekplats är att vara lilleputt i jättarnas land. På asfalten finns jättens fotavtryck målat och de nya växterna har stora blad med exotisk känsla.

Värby förskola
Delar av huset har rivits och i samband med det görs stora förändringar i utemiljön. Den nyanlagda utemiljön består av nya lekredskap, gångar, planteringsytor och bänkar.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Överklagande av Bygg-och miljönämndens beslut i Svedala kommun angående föreläggande om avveckling av cisterner med tillhörande rörledningar vid centraloljeanläggning i Bara

Länsstyrelsens beslut:  Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämndens föreläggande och återförvisar ärendet till Svedala kommun för ny handläggning.

Läs hela dokumentet (PDF-fil)
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image   Image

Svanen "Gunde" som varit ett vackert och omtyckt inslag i miljön vid tvillingdammarna har tyvärr lämnat oss, svanen upptäcktes i veckan av parkpersonalen.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image  

Välkommen till Värby Villastads höstmöte på Värbygården

Onsdagen den 5 November kl 19.00

Program
  • Monica Johansson och Staffan Pettersson, Malmö Fastighetskontor, redovisar utvecklingsplanerna för Torup.
  • Representanter för Peab informerar om fortsatt arbete med utveckling av Bara Centrum.
  • Svedalas ”nye” kommundirektör Elisabeth Larsson presenterar sig.
  • Föreningsangelägenheter.
Alla hjärtligt välkomna, vi bjuder på kaffe.

Styrelsen
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

       

Med tanke på allt som pågår i Bara med PGA-anläggningen och allt annat, så är det svårt att tänka sig att man en gång hade planer på att anlägga ett avfallsupplag på markområdena mot Torup. Detta skedde 1982 och det ledde inte oväntat till massiva protester. Nedan visar vi informationsblad från kommunen och bilder från den protestaktion som genomfördes i Bara och Torup.

       

       

       

   

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Utbildningsutskottet har ett offentligt sammanträde måndagen den 3 november klockan 18.00 i kommunhuset, Naverlönnssalen. Tema för mötet är skolmat. Kostchef Pia Askman medverkar. Välkomna önskar Kenneth Hovold, ordförande
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image  Image

GI-kväll med kokboksförfattaren Klara Desser

Bättre matvanor för hela familjen! Enkla tips för ett friskare och godare liv!
Välkommen till Barakulien i Bara torsdagen den 6 november kl 19.00.
Biljetter finns att köpa på biblioteket från den 20 oktober. Pris: 30 kr. GI-fika ingår.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image 

Kommunstyrelsen i Svedala har beslutat att hela kommunen ska ingå i Sydvatten. I dag har kommunen endast avtal med bolaget för en mindre del i Bara och Klågerup. Att gå med fullt ut kostar 28 miljoner kronor. Om Skurups kommun också går med kan dock Svedalas kostnad sänkas.

Läs mer på Skånskan.se


Fakta om Sydvatten

Sydvatten producerar dricksvatten som lånas från insjöarna Bolmen och Vombsjön. Vattnet behandlas sedan i egna vattenverk och distribueras till kommuner. Kommunerna har själva ansvar för ledningsnätet som levererar vattnet inom kommunen.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Annons
Annons

Login