Skrivelser - 2009

 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Väg 841 Kölnan-Bara

Vi har mottagit er skrivelse daterad 2009-09-15 rörande Väg 841. Väghållningsansvaret på väg 841 är delat på så vis att Vägverket är väghållare i Svedala kommun medan Malmö stad är väghållare inom sin kommungräns. Mellan Yttre ringvägen och Kölnan är vägen åtgärdad av Malmö Stad.

Som ni säkert känner till genomförs nu ett arbete med åtgärdsplanering för perioden 2010-2021. Denna består dels av en nationell plan för huvudvägnätet och dels av en regional plan för det nät där bland annat delar av ”Väg 841 Malmö-Bara” ingår (den del Vägverket är väghållare för). I förslag till Regional plan som Region Skåne haft ute på remiss finns inte en ombyggnad av väg 841 med inom ramarna.

Vägverket har, precis som ni skriver i ert yttrande, genomfört en förstudie för den aktuella sträckan. I denna förordas bland annat att vägen på sikt bör dras i ny sträckning. En breddning av vägen i nuvarande sträckning bedöms av flera skäl som mindre lämpligt.(se förstudien sid 42).

Vi delar er uppfattning att Väg 841 behöver åtgärdas såväl avseende säkerhet som framkomlighet. I avvaktan på att medel finns till en mer omfattande investering arbetar vi tillsammans med Svedala kommun och Malmö Stad med en överenskommelse för att gemensamt kunna genomföra ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintlig vägsträckning. Vår förhoppning är att kunna genomföra dessa under 2010.

Med Vänliga Hälsningar

Andreas Åkerblad
Vägverket Region Skåne

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Gatukontoret
Tord Larsson
233 80 Svedala

2009-11-05

GC-väg till Klågerup och f d tennisbanor på Gröningen


Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.
 
Föreningen vill med detta brev framföra våra synpunkter på:

att GC-väg till Klågerup har med åren blivit i något sämre skick. Växtligheten på vägrenen har allt mer på vissa partier etablerat sig på vägbanan. Vissa delar av vägen, särskilt på sträckan Stickspåret - Flängevadsvägen, behöver åtgärdas så den uppnår sin ursprungliga bredd och funktion.

att för flera tiotal år sedan då spel på tennisbanan på Gröningen blev omöjlig och stängslet togs bort har resterna sedan dess varit förfulande och sett skräpiga ut. Till föreningen har inkommit flertal klagomål. Föreningen vill att resterna tas bort och att ytan grässås.

Vi tackar på förhand för snabba åtgärder.


Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
För styrelsen i Värby Villastad

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 1 av 3

Första
Föregående
1

Login