Svedala kommun
Kommunstyrelsen
233 80 Svedala   2007-08-10


Oljeledningar i mark. Bara.

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta till vara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Det vi, under en längre tid, befarat har nu skett. Bolaget som äger och driver oljedistributionsanläggningen har gått i konkurs. Det trycksatta oljeledningsnätet, som täcker nästan halva Bara tätort, har i dag enbart ca 40 abonnenter. Nästan alla ledningar ligger i kommunal mark. Villaföreningen har sedan många år tillbaka konstaterat att det inte finns något avtal om markupplåtelse mellan kommunen och det nu konkursade bolaget.

Bygg och Miljönämnden i Svedala har i våras efter flera påtryckningar och skrivelser under flera år från oss beslutat att de delar av oljenätet som inte distribuerar olja ska ”rengöras och avskiljas från systemet i övrigt”. Detta beslut borde ha tagits långt innan konkursen blivit ett faktum.
Än värre är att kommunen som markägare inte kräver sin rätt att träffa avtal och bevaka att ledningssystemet inte har större omfattning än vad som är nödvändigt för det ringa oljenyttjandet som är idag. Villaföreningen och dess medlemmar är framförallt oroliga för att markmiljön ska bli förorenad av olja. Ledningarna är mer än 40 år gamla och risken för miljökatastrof är inte obefintlig. Katastrofen kan redan ha inträffad. Ingen vet vad som har skett en meter under mark. 
Det är mer än fem år sedan som villaföreningen för första gången påtalade förhållandena till kommunen både skriftligen och muntligen. Avsaknad av handling och analys av verkligheten har varit total.
Kommunen har också sedan en tid vetat om att Bolaget har en mycket dålig ekonomi.

Nu konstaterar vi att ca 40 villaägare kommer att vara utan olja för uppvärmning i slutet av augusti. Villaföreningen vill att kommunen agerar omgående genom kommunens energirådgivare och tar fram förslag hur dessa villaägare, mestadels äldre personer, bör lösa sin energifråga. Energirådgivaren bör ta kontakt med varje villaägare för rådgivning. Kommunen har redan uppgifter på vilka adresser som har abonnemang på olja. Flera har redan uttryckt sin oro.

Så vitt vi förstår av Miljöbalken så kommer kommunen att bli miljöansvarig för anläggningens avveckling. Någon ny ägare/aktör finner vi uteslutet.

Villaföreningen kräver därutöver att kommunen bevakar att konkursförvaltningen verkställer de krav som Bygg och Miljönämnden har ålagt Bolaget och att kommunen säkrar sin eventuella rätt i försäkringsersättning vid konstaterad miljöskada. Dessutom vill vi att kommunen ser till att oljedistributionsanläggningen blir avvecklad utan negativ miljöpåverkan på ett snyggt och ansvarsfullt sätt. Kommunen bör också kontrollera att konkursen har gått rätt till.

Villaföreningen har under åren gjort allt som står i dess makt att komma tillrätta med den del som berör fastighetsägare, nämligen trycksatta oljeledningar i mark och in i pannrum. Vi har även övervägt handräckning av domstol. Frågan har diskuterats under många år på våra årsmöten och vi har kommit fram till att vår enda sätt att agera är genom kommunen.

Det finns ett talesätt: ”Den som inte gör något - har heller inte gjort fel”.
Man kan anta att kommunen har detta som devis och att man i detta ärende agerat därefter. Villaföreningen menar att kommunen har stor del i det som hänt och hade kunnat mildra konsekvenserna långt tidigare.

Villaföreningen menar att kommunen genom sin brist på handling har förorsakat skattebetalarna ”onödigt lidande”. Vi förutsätter att kommunen fortsättningsvis håller oss informerad om ärendets fortsatta handläggning.


Värby Villastad
Styrelsen

Gm Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login