Image Välkommen till Brukarstyrelsens hemsida

Område Bara har en lokal skolstyrelse, det vill säga en Brukarstyrelse. Detta är en unik möjlighet att vidareutveckla den föräldramedverkan som byggts upp genom åren. Brukarstyrelsens uppgift är att se till att de idéer, tankar och initiativ som väcks från föräldrar, personal och elever omsätts i verklighet.

Brukarstyrelsen består av 10 stycken valda föräldrar (6 ordinarie och 4 suppleanter), 6 stycken representanter för personalen (4 ordinarie och 2 suppleanter). Till Brukarstyrelsens möte kommer även elevrådsrepresentanter samt rektorer. Brukarstyrelsen har möte 1 gång per månad under terminerna samt 1 möte per termin med föräldraombuden. Genom att medverka kan vi påverka.

Följande frågor kan Brukarstyrelsen fatta beslut i:
  • Lokala arbetsplanen (endast värdegrundsfrågor)
  • Utformning av skolans arbetsmiljö
  • Utveckling av formerna för samverkan skola- hem.
  • Mobbningsfrågor
  • Samverkan förskola- skolbarnsomsorg
  • Samverkan med arbetslivet utanför skolan.
  • Utveckling av skolans internationella kontakter.

 

Arbetsordning Föräldraombud i Bara Protokoll och Information

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Login