Image

NYTT FRÅN FÖRENINGSSTYRELSEN

 • Styrelsen diskuterade och beslöt att så mycket som möjligt av styrelsens arbete ska läggas in på Baraportalen.
 • Höstmöte hålls på Värbygården onsdagen den 5 nov. kl 19.00.    
  Styrelsen har inbjudit gäster som ska informera om Torups utveckling och vad som nu händer med Bara Centrum. Vår kommundirektör kommer också att presentera sig.
 • Särskilt informationsblad kommer att delas ut till alla Barabor.
 • Miljökontoret har uppdragit år Kronofogdemyndigheten att genomföra saneringen av oljeanläggningen enligt deras beslut från december 2007. Några Barabor har överklagat detta beslut till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte tagit ställning. Kronofogdemyndigheten uppdrog åt Puls AB i Staffanstorp att göra saneringen. Detta har nu skett i mitten av september. Styrelsen har samma åsikt som de som överklagat att även de klena ledningarna bör saneras. Vi avvaktar Länsstyrelsens ställningstaganden.
 • Detaljplanen för Bara C är nu beslutad i kommunfullmäktige.
 • Styrelsen har beslutat att engagera Baraborna i en idétävlan om bästa text på ”välkommenskylt” som ska sättas upp vid infarter på Malmövägen. Tillstånd har sökts. Tävlingsreglerna redovisas på informationsblad för höstmöte och på Baraportalen.
 • Styrelsen har till Vägverket och till Malmö Stad, som är huvudmän för väg 841 (Malmövägen), skickat brev och påtalat vägens dåliga standard. Utredning har genomförts som redovisar behoven. Villaföreningen kräver att ett större grepp ska tas än vad som nu har föreslagits.
 • Styrelsen ska undersöka möjligheten att anordna en föreläsningsförening här i Bara. 
  Alla som tycker något i denna sak kan höra av sig till någon i styrelsen.

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login