VÄLKOMMENSKYLT 2009-01-08

Styrelsen i Värby Villastad är bedrövad och irriterad över att vi inte fått tillstånd att sätta upp välkommenskylt invid Malmövägen vid infart till Bara. Vägverket har på inrådan av kommunen avslaget vår ansökan om tillstånd att sätta upp en sådan skylt. Vägverket, som beviljar tillstånd till skyltar på vägområde, har till frågat kommunen, (exploateringsgruppen, enbart tjänstemän), och denne har lagt sig emot detta tillstånd. (Se vårt brev till Vägverket daterat 2008-12-13 och deras svar på ansökan daterat 2008-12-15)

Redan för tio år sedan diskuterades välkommenskylt till Bara. Se bifogat tidningsurklipp daterat den 15 april 1998. Vår utlysta idétävlan har rönt ett mycket stort intresse och föreningen har erhållit åtskilliga glada och positiva tillrop från Barabor angående vår aktivitet. Föreningen har erhållit nästan 200 förslag på text till skylt. Tävlan har avslutats och styrelsen kommer att utse vinnare när tillstånd för skylt har erhållits. Förslagen är redovisade här i Portalen.

Styrelsen har beslutat att skrivelse ska skickas till kommunen för omprövning av beslut. Se separat publicerad skrivelse. Baraborna ser fram emot en välkommenskylt som välkomnar och gläder var och en som passerar på vägen. Man kan ju hoppas att ingen förnekar oss denna glädje.

Bengt Ohlsson
ordf

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login