Villaföreningen har skickat följande skrivelse till statsrådet och chefen för miljödepartementet:

Ang. överklagande av detaljplan för Bara Centrum, Svedala kommun. Länsstyrelsens beslut, dnr M 2009/351/FP

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler ca 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Villasamhället i Bara består av villor som till största delen byggdes under 1960-70-talet och till stor del bebos av personer/familjer som flyttade till Bara under nämnda tidsperiod. Deras barn har nu lämnat Bara och många föräldrar bor kvar i stora hus som kräver mycket skötsel. Dessa Barabor har under en längre tid önskat att flytta till ett bekvämare boende i Bara. Villaföreningen tänker särskilt på de ensamma äldre damer som bor i villor och vill flytta till lägenhet i Bara Centrum för att kunna bo kvar i invand miljö.

När nu möjligheten finns till ny bebyggelse har nästan alla Barabor ställt sig bakom förslaget.

Besvikelsen är stor i samhället att överklagandet av planen har orsakat förseningar. Åtskilliga debattinlägg i tidningar och på nätet har uttryckt stort bekymmer och besvikelse att projektet har blivit försenat. Se ett debattinlägg av många som bifogas.

Värby Villastad vädjar och ber till Departementet att omgående behandla överklagandet eftersom genomförandet an detaljplanen har stor betydelse för Bara och dess invånare. Ärendet borde vara lätt att behandla.

För Värby Villastad,
Bengt Ohlsson

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login