Gatukontoret
Tord Larsson
233 80 Svedala

2009-11-05

GC-väg till Klågerup och f d tennisbanor på Gröningen


Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.
 
Föreningen vill med detta brev framföra våra synpunkter på:

att GC-väg till Klågerup har med åren blivit i något sämre skick. Växtligheten på vägrenen har allt mer på vissa partier etablerat sig på vägbanan. Vissa delar av vägen, särskilt på sträckan Stickspåret - Flängevadsvägen, behöver åtgärdas så den uppnår sin ursprungliga bredd och funktion.

att för flera tiotal år sedan då spel på tennisbanan på Gröningen blev omöjlig och stängslet togs bort har resterna sedan dess varit förfulande och sett skräpiga ut. Till föreningen har inkommit flertal klagomål. Föreningen vill att resterna tas bort och att ytan grässås.

Vi tackar på förhand för snabba åtgärder.


Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
För styrelsen i Värby Villastad

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login