Spår efter bosättningar från sten- och bronsålder samt miljön kring Torups slott med lämningar efter medeltidsgården Askebacken är några intressanta kulturmiljövärden på området där den nya golfbanan i Bara planeras. Det framgår av en utredning som golfproffsorganisationen PGA har beställt från Malmö Kulturmiljö, med anledning av att man planerar att bygga en golfbana mellan Bara och Bokskogen.

- Nu kan vi se var kulturintressena finns innan vi börjar planera bansträckningen. Risken är annars att vi börjar plana ut marken och då hittar en stenåldersplats vilket innebär att arbetet stoppas för utgrävningar och det tar lång tid, säger Nils Yngvesson som representerar PGA:s banprojekt.

Utredningen är indelad i fyra delar och handlar om Torups gods i ett historiskt och arkeologiskt perspektiv, landskapshistorisk utveckling, fornlämningar och byggnadsantikvariska bedömningar.
Stadsantikvarier har besökt det 270 hektar stora området söder om Bara tätort för att leta spår och fynd, men de har också studerat kartor så långt tillbaka som till 1600-talet för att kartlägga området.

- Det är svårt att se vilka värden som finns om man bara promenerar runt i landskapet, så därför tar vi hjälp av kartor och andra dokument också, säger förste antikvarie och kulturgeograf Mats Riddersporre, en av skribenterna i rapporten.

I princip hela området som berörs av golfbanan har identifierats som riksintresse för kulturmiljövården. Det kuperade odlingslandskapet och dess långa historia som präglats av storgodsen är orsakerna till riksintresset.

Läs mer på Sydsvenskan.se 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login