Bara Centrum, exploatering

2011-03-29

Svedala kommun  
Fredrik Löfqvist
233 80 Svedala

Det är självklart och nödvändigt att exploatören måste göra vissa avstängningar för att genomföra sitt uppdrag. Baraborna accepterar också olägenheter under byggskedet. Däremot tycker vi illa om att exploatören inte genomför mindre åtgärder som underlätta för baraborna. Boende i de västra delarna av Bara får idag då de ska gå eller cykla till Bara Centrum ta en lång omväg kanske 500-1000 m.

Den planerade Torggatan har under en längre tid varit avstäng. På sträckan centrumbyggnad västerut mot Malmö har inte bedrivits något arbete på flera månader. Föreningens förslag är att avstängning på denna sträcka utmed Svedalahems byggnader flyttas någon meter norrut och att en grusad gång- och cykelväg anordnas på denna del. Detta underlättar för besökande till Bara C. Åtgärden hade kunnat göras för länge sedan.

Med vänlig hälsning,
Bengt Ohlsson
Ordf

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Login