Under 2021 förändrar vi skötseln av flera gräsytor i tätorterna Svedala, Bara och Klågerup. Det gör vi för att gynna den biologiska mångfalden och minska vår miljöpåverkan samt för att förbättra arbetsmiljön och spara på resurser.

Förändringarna sker på ett flertal olika sätt. I ett första steg slutar vi klippa cirka 250 000 kvadratmeter gräs som gräsmatta. Dessa ytor ska vi istället sköta som högvuxet gräs, äng eller gräsbevuxen naturmark.

Här förklarar vi vad respektive betyder:

  • Högvuxet gräs innebär endast en klippning med slaghack per år.
  • Äng innebär endast en klippning med efterföljande uppsamling per år.
  • Gräsbevuxen naturmark innebär att vi inte klipper gräset regelbundet utan endast vid särskilda behov.

Karta som visar i gult vilka områden vi inför förändrad skötsel av gräsytor

Under sommaren ska vi utvärdera ytorna och bestämma vilken skötselnivå de fortsättningsvis ska få. Förändringar av skötselnivå kan även gälla fler ytor än de som redovisas på kartan. Detta gäller främst ytor vi har svårt att klippa på ett resurseffektivt sätt med bibehållen god arbetsmiljö, men även ytor där det finns vinning för pollinerare, andra djur och växtarter. Vi ska även utvärdera höggräsytor som hittills har klippts en gång per år och eventuellt senarelägga fortsatt slaghackning till slutet av augusti eller i början på september.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

en riktigt Glad Påsk!

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Läs mer genom att klicka vidare på länken till Svedala kommuns hemsida: https://www.svedala.se/paverka/nyheter/2021/Mars/earth-hour-27-mars/

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Är du över 65 år och tar ut hela din allmänna pension, inklusive premiepension? Då kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Du kan även ha viss förmögenhet.

Gör en preliminär beräkning innan du ansöker. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg.

Preliminär beräkning och ansökan om bostadstillägg gör du hos Pensionsmyndigheten.

Räkna ut om du har rätt till bostadstillägg, webbplats Pensionsmyndigheten

Ansök om bostadstillägg, webbplats Pensionsmyndigheten

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

öppnar Vårdcentralen Bokskogen på Torggatan 19 i Bara.

Med vänliga hälsningar A-M Albin, Bara


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

”Hej kommuninvånare,

 

Vi har haft det lugnt i Svedala kommun den senaste tiden med bostadsinbrott. Hittills i år har vi bara haft ett inbrott som inträffat i Bara. Jag kan se att en del grannkommuner runt Svedala varit ganska utsatta för inbrott de senaste veckorna. Jag rekommenderar att ni som kan är ute och rör er i era områden i förebyggande syfte de kommande  veckorna. Att många är ute och rör sig i ett område är något som forskningen visar är effektivt just för att förebygga inbrott.

 

Var nyfikna! Om ni ser personer som ni inte känner igen i ert kvarter/område kan ni till exempel fråga dem om de behöver hjälp. Det sista en tjuv vill är att bli upptäckt! Var dock alltid försiktiga. Känner ni att något inte stämmer så ring istället polisen på 11414, om ni uppfattar situationen som obehaglig eller om ni ser ett pågående inbrott ringer ni 112.

 

Vi har börjat året bra med lite inbrott och min tanke är att vi ska fortsätta ligga lågt med inbrott i vår kommun!

 

Med vänliga hälsningar

 

Paul Nilsson”

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Med den närmaste tidens kyla på intågande påminner vi om hur vi tillsammans arbetar för att röja snö och bekämpa halkan.

Vem ansvarar för vad?

Kommunen och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

  • Kommunen ansvarar för vinterväghållningen på offentliga platser som till exempel kommunens körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.
  • Villaägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på trottoaren utanför sin fastighet. Detta gäller även andra ytor för gångtrafik även om de inte kallas trottoar.

- Snö och kyla innebär snöskottning och halkbekämpning och många undrar över hur vi prioriterar vid halka och snö, berättar Lennart Hansson, enhetschef för gatuenheten. Vårt mål är att huvudgatorna skall vara halkfria när morgontrafiken sätter igång. Detta omfattar även de mest använda cykelvägarna. Inte förrän det är klart, sätter vi igång med övriga ytor som busshållplatser, matargator, genomfartsgator och industriområden.

- Tänk på att du som fastighetsägare inte ska inte lägga ut snö på gatan från din garageuppfart, utan placera den på din tomt. På så sätt hjälps vi åt med att få undan snö från gator och trottoarer.

På villagator röjer vi bara när det är så mycket snö att det är svårframkomligt på grund av snödjupet. Vid röjning blir de redan smala gatorna ännu smalare på grund av upplogade snövallar.

För mer information läs på Svedala kommuns hemsida: https://www.svedala.se/paverka/nyheter/2021/Januari/tillsammans-bekampar-vi-halkan/t

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Måndagen den 11 januari tillträdde Svedalas nye kommunpolis, Paul Nilsson. Paul kommer närmast från polisområde Malmö, där han arbetat som både ingripandepolis och områdespolis. Tidigare har han även arbetat en tid som polis i lokalpolisområde Trelleborg.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 3 av 152

3
Annons
Annons

Login