Värby Villastad - Skrivelser

1.) Promenadstig vid Spångholmsbäcken: 

Flera påminnelser har gjorts, att utlovad promenadstig inkl ridstig skall förverkligas utmed Spångholsmbäcken.Utlovades av ansvariga som en viktig möjlighet för oss Barabor att kunna promenera här. Detta i samband med PGA banans iordningsställande. En anläggning som bekant har varit i bruk i många år. 

2.) Förstörd ridstig:

Felanmälan på Svedala kommuns hemsida Respons att iordningställa ridstigen utmed Torupsvägen. Förstördes för flera år sedan i ett slagregn. Har påpekats tidigare.

3.) Skyltning träd:

Påminnelse om utlovad skyltning av nyplanterade träd på Gröningen.

4.) Reminssinstans gatunamn:

En påminnelse till kommunen om att Värby Villastad är remissinstans gällande nya namn på gator i Bara t ex kommande Bara Backarområdet.

5.) Hundrastgård:

Skrivelse till tekniska nämnden om en hundrastgård i Bara och var denna skall placeras.

6.) Björnbärssnår:

Skrivelse gällande bekämpning av snabbt spridande av björnbärssnår.


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

2012-04-20

E-on Sverige AB
Kundservice
217 42 Malmö

Strömavbrott i Bara

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har ca 600 medlemmar (hushåll, ca 2000 personer) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Föreningen har under många år klagat på de upprepade strömavbrotten här i Bara. I tidigare kontakter med er har Ni förnekat vissa av avbrotten.

Än en gång tillskriver vi Er och ber om förklaring till vad avbrotten beror på och vilka åtgärder som vidtages för att eliminera dessa besvär.Under de senaste två månaderna har strömbortfallet enligt vår ”logg” registrerat följande:

2012-02-21 02:37:54 - 02:38:25
2012-02-25 22:37:45 - 22:38:16
2012-03-07 07:49:02 - 07:49:30
2012-04-02 20:36:53 - 22:59:33
2012-04-16 19:12:09 – 20:48:30

Det handlar om tre korta och två längre bortfall. De korta är väl så irriterande i dagens elektroniktäta samhälle.
Något fel måste föreligga på vårt elnät och vi ber Er ta tag i saken och genomföra en grundlig analys med lämpliga åtgärder.

Det kan väl ändå inte vara så, som det redovisats i tidningarna, att E-on inte vet vad som förorsakat strömavbrotten??

Vi vill ha förklaring.

Med vänlig hälsning
Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svar från Posten angående indragna postlådor

Hej! Tack för dina synpunkter om brevlådan i östra Bara. Nästa vecka kommer brevlådan att sättas upp igen, utanför Bara Bensin&Butik. Hoppas att ni åter blir nöjda. 

Med vänliga hälsningar 

Käthe Ferm
Produktionschef
Posten Meddelande AB
Region Malmö

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image

2008-12-13       

Vägverket Region Skåne
Gertie Skagerborg
Box 543
291 25 Kristianstad

 

Ansökan om tillstånd att uppsätta välkommenskylt vid infart till Bara, väg 841, 2008:60630, TR30A


Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Föreningen lämnade in en ansökan till Er i augusti månad. Före denna ansökan hade vi talats vid och vi var överens om att eftersom skylten skulle placeras på vägområdet och utanför detaljplanelagt område är det vägverket som ensam är ansvarig för tillståndsgivningen. Vägverket såg inga problem utan vi kunde sätta igång vår planerade idétävlan om text på skylten. Idétävlan har pågått under hösten och väldigt många personer har engagerat sig i tävlingen. Cirka 200 förslag har inkommit. Många Barabor har uttryckt sig positivt till idén att sätta upp skylt med text som välkomnar och gläder alla som passerar. Det är innevånarna här i Bara som tagit detta egna initiativ.

Vi blev informerade om att vi kunde förvänta oss svar under oktober månad. Vi har därefter erfarit att Vägverket lämnat ansökan på remiss till Svedala kommun och att kommunen är negativ till skylten utan att ha sett dess utformning. Kommunens skäl att avstyrka är enligt vår tolkning inte relevanta.

Vi ber Er nu att göra en egen bedömning till ett positivt tillstånd.

Baraborna kommer att få svårt att förstå att en skylt med ett positivt budskap, baserat på innevånarnas eget initiativ kan förhindras.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lokaltidningen Svedala
Celsiusgatan 31
212 14 Malmö


Klagomål, tidningens innehåll.

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Er tidning gör anspråk på att täcka de lokala behoven inom kommunen. Cirka en tredjedel av kommunens befolkning bor i de norra kommundelarna (Bara och Klågerup), således en stor del av innevånarna.
Vi har konstaterat, under en längre tid, att tidningen i huvudsak innehåller referat och händelser från Svedala tätort. Villaföreningen har erhållit klagomål från många medlemmar om att den lokala tidningen ej är lokal. Det händer faktiskt saker och ting även i Bara/Klågerup.

Vi ber Er om bättring i denna sak för att tidningen ska bli mer läst av oss till gagn för Er.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
ordf.
Beckasingatan 2
230 40 Bara
Tel 040 44 73 27
e-post Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
RemissBara_Backar_2016-05-15.pdf_2016-07-01_09-58-54
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 1 av 2

Första
Föregående
1

Login